PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HAKKIMIZDA

S.M.Mali Müşavir Erdoğan Avseren,

 

 

 

1972 Bingöl Kiğı doğumlu olup evli ve bir çocuk babasıdır. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1995 yılında mezun olmuş, 2000 yılında Mali Müşavir ruhsatını almıştır.

 

2004 yılından itibaren İstanbul Kadıköy' de serbest olarak muhasebecilik, mali müşavirlik ve denetim faaliyetleri yapmaktadır.. Kendisi muhasebe ve mali müşavirlik büroları, yeminli mali müşavirlik firmaları ile başta inşaat, mobilya, eğitim, ulaştırma ve lojistik, benzin istasyonu işletmeciliği işleri yapan birçok kurumda muhasebe ve mali işler müdürlüğü yapmıştır.

 

 

2014 yılında "Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yetkilendirilerek Bağımsız Denetçi unvanı almıştır.      

 

 

Meslekte yaklaşık 25 yılı aşan tecrübesiyle piyasada çalışan birçok meslektaşından farklı olarak mesleğe sadece muhasebe/müşavirlik, mevzuat boyutuyla bakmaktan çok bir işletmeci, yöneten, patron penceresinden bakan, vizyonu geniş bir anlayışa sahiptir.

 

 

   

Bir hizmet firması olmanın verdiği bilinçle hizmetlerini sunan büromuz;

Farklı ve kaliteli hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma anlayışıyla hareket eder.

- Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde analiz eder ve yararlanabilecekleri hizmetleri sunar.

- Müşterilerinin beklentilerinin üzerinde kalitede hizmet sunabilmek için kendini sürekli yenileme eğitim ve geliştirme çabası içerisindedir.

- Müşterilerine sistemli bir şekilde hizmet sunabilmek için belli bir plan dahilinde hareket eder ve hizmet süreci içerisinde meydana gelebilecek müşteri talep değişikliklerine en kısa sürede adapte olabilme esnekliği gösterir.

- Hizmet sürecinde müşterileri ile sürekli iletişim halinde olan mali müşavirlik büromuz, tüm aşamalarda müşterilerini eksiksiz bir şekilde bilgilendirir ve sürecin en iyi şekilde sonuçlandırılabilmesi için danışmanlık verir. 

- Hızlı bir iletişim anlayışına sahip olan  büromuz mali mevzuttaki ve müşterilerinin faaliyet konularındaki gelişmeleri günü gününe müşterilerine ulaştırarak tedbir alabilmelerini ve faaliyetlerini yönlendirebilmelerini sağlar.

- Müşterilerinin mali mevzuat konusundaki sorularını yanıtlamaya yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirerek danışmanlık hizmeti verir.

- Hizmet sürecinde herhangi bir problemin vukuu bulması halinde sorunun çözümünü müşteri ile sağlanan mutabakat doğrultusunda neticelendirir.